Topmenu

e-supply van prestatieverklaringen in het kader van CE markering

De Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 157/2014 van de Commissie van 30 oktober 2013 betreffende de voorwaarden voor het beschikbaar stellen van prestatieverklaringen van bouwproducten op een website werd recent in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Tijdens de voorbije jaren en m.n. in 2013 werd een aantal geharmoniseerde normen gepubliceerd die de CE markering van in-situ isolatieproducten mogelijk maakt.

Een prestatieverklaring als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Bouwproductenverordening mag met ingang van 24 februari 2014 uitsluitend ter beschikking worden gesteld op een website, mits o.a. voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

  • De inhoud van een prestatieverklaring wordt niet meer gewijzigd nadat deze beschikbaar is gesteld op de website;
  • De website waarop de voor bouwproducten opgestelde prestatieverklaringen ter beschikking gesteld worden, wordt gecontroleerd en onderhouden, zodat de website en de verklaringen doorlopend beschikbaar zijn;
  • De prestatieverklaringen moeten kosteloos toegankelijk zijn;
  • De prestatieverklaringen moeten toegankelijk zijn gedurende een periode van 10 jaar nadat het bouwproduct in de handel werd gebracht, of gedurende een andere periode op grond van artikel 11, lid 2, tweede alinea, van de Bouwproductenverordening;
  • Er moeten duidelijke instructies beschikbaar zijn die aangeven hoe men toegang kan krijgen tot de website en tot de daarop beschikbare prestatieverklaringen.

 

Het artikel in het Publicatieblad van de Europese Unie vindt u hier.

Comments are closed.