Topmenu

Kwaliteit

De BUtgb en de BCCA stellen drie eisen :

  1. de producten en systemen moeten gebruiksgeschikt zijn
  2. de aannemers moeten een theoretische opleiding volgen
  3. de aannemers moeten de werken op de bouwplaats uitvoeren volgens de regels van de kunst.

De Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw vzw (www.butgb.be) publiceert goedkeuringsteksten (ATG) die de gebruiksgeschiktheid van producten en systemen aantonen. De leveranciers van deze producten worden daarenboven onderworpen aan regelmatige controles van de Belgian Construction Certification Association, BCCA. Het is ook aan deze certificatie-instelling dat de aannemers het verslag van de voorafgaande inspectie en van de uitgevoerde werken moeten overmaken.

Hoewel deze regelmatige controles van leveranciers en aannemers geen garantie vormen voor de opdrachtgever, verhogen ze niettemin de betrouwbaarheid van de producten en werken die aan bepaalde eisen moeten voldoen. Op deze manier kan de opdrachtgever de techniek met vertrouwen voorschrijven en weten de overheden dat de subsidies goed besteed worden.

Eisen te stellen aan de uitvoerende bedrijven

Bedrijven die navultechnieken voor spouwen toepassen moeten daartoe over de nodige uitrusting en bekwaamheid beschikken.

Het bedrijf moet aantoonbaar bekwaam zijn voor het uitvoeren van een voorafgaande inspectie in overeenstemming met uitvoeringsrichtlijnen. Deze uitvoeringsvoorschriften zijn beschreven in leidraden voor goed vakmanschap en moeten rekening houden met de omstandigheden die zich in België voordoen en moeten naar STS 71-1 verwijzen. De hiervoor nodige kennis heeft betrekking op de algemene opvatting van spouwmuren en op de kenmerken van de uitvoeringsmethodologie en het specifieke systeem dat het bedrijf tewerkstelt. Daarnaast moet het uitvoerende personeel gevormd zijn om deze technieken toe te passen met de vooropgestelde uitrusting.

shutterstock_72592021