Topmenu

Na de werken

Verslag van de uitgevoerde werken

Na de uitvoering van de werken wordt er een verslag opgemaakt. Dit verslag heeft als oogmerk om te documenteren dat de werken uitgevoerd werden, rekening houdend met de resultaten van de voorafgaande inspectie en in overeenstemming met de voorschriften uit de TV 246. Het verslag van de uitgevoerde werken vormt eveneens de grondslag voor het uitreiken van een verklaring van overeenkomstigheid.

Nevenverschijnselen

Door het na-isoleren zal het gevelmetselwerk in het koude seizoen minder van binnenuit opgewarmd worden dan in de vroegere ongeïsoleerde toestand. Hierdoor stelt men na de werken soms vast dat het buitenspouwblad langzamer opdroogt aan de muurvoet of op plaatsen waar het metselwerk sterker blootgesteld is aan regen of vocht, dan voorheen. Dit fenomeen is een normaal gevolg van het na-isolatieproces.

Geringe kleur- en uitzichtsverschillen ten gevolge van de opvulling van de boorgaten met voegmortel kunnen niet altijd vermeden worden en dat de boorgaten soms sterker in het oog kunnen springen door toedoen van een differentiële veroudering.

Verklaring van overeenkomstigheid

Het gaat hier om een document dat de door de certificatie-instelling ingezamelde bouwplaatsspecifieke informatie bevat. Dit document wordt door het uitvoerende bedrijf ondertekend en vervolgens overgemaakt aan de opdrachtgever. De verklaring van overeenkomstigheid is zodanig opgevat dat de opdrachtgever eenvoudig de oorsprong van de erin vervatte informatie kan nagaan.

Volgens de STS 71–1 moet de installateur een verklaring van overeenkomstigheid overhandigen aan de opdrachtgever. Met deze verklaring bevestigt de installateur dat de werken uitgevoerd werden volgens de Technische Voorlichting 246 over dit onderwerp en met producten die voldoen aan de in STS 71–1 gestelde eisen en die de verwachte thermische prestaties vertonen.