Topmenu

Overzicht technieken

Producten die in aanmerking kunnen komen voor gebruik bij na-isolatie, met een overzicht van hun voornaamste kenmerken:

  1. granulaten, al dan niet gebonden (bijvoorbeeld gebonden geëxpandeerd polystyreenparels, silicaatschuimkorrels, aerogelgranulaat, perliet, geëxfolieerd vermiculiet). Deze worden hoofdzakelijk ingeblazen in de spouw.
  2. kunststofschuimen: twee types: polyurethaanschuim (PUR) en ureumformaldehydeschuim (UF). Deze worden ingespoten in de spouw.
  3. vezels: waterafstotende silicatische vezels doorgaans glas- of steenwolvezels. Deze worden ingeblazen in de spouw.

Op de website van de Butgb vind je een lijst terug van installateurs bekwaam voor het uitvoeren van na-isolatie van spouwmuren met in-situ isolatieproducten. Hierbij zal je zien dat deze installateurs werken met een ATG.

De vrijwillige technische goedkeuring met certificatie (ATG) is een derde partij kwaliteitsverklaring die de gebruiksgeschiktheid voor de toepassing duidelijk stelt, in functie van mogelijke wettelijke regelingen, de bestekken of documenten die de regels der kunst weergeven, alsook richtlijnen voor goed vakmanschap.

Vanaf 1 juli 2012 moet de aannemer een verklaring uitreiken dat hij conform de eisen van de toepasselijke Technische Specificatie (STS) werkt. Dat zijn eisen in verband met de toepassing van de isolatieproducten en de manier waarop dat moet gebeuren.