Topmenu

Terminologie

Definities

Componenten
Alle grondstoffen nodig voor het vervaardigen van het in situ product.

Installateurs
Isolatiebedrijven die de in situ producten met isolerende kenmerken al dan niet voorgemengd in bulk of zakgoed of in containers ontvangen en deze producten verwerken.

Uitvoerders
Personen die werkzaam zijn bij een installateur en die de in situ producten aanbrengen op de bouwplaats. Gekwalificeerde uitvoerders zijn onderworpen aan een regelmatig geactualiseerde vorming en evaluatie in functie van de technieken die ze toepassen.

Bouwplaats
Plaats waar de uitvoerders de in situ producten aanbrengen.

Onderzoek van de gebruiksgeschiktheid
Een gunstige beoordeling van de geschiktheid van een systeem voor de na-isolatie van spouwmuren

Verklaring van overeenkomstigheid
Document waarin bouwplaats specifieke informatie over de geleverde werken wordt opgenomen en waarmee de installateur verklaart dat de werken uitgevoerd werden in overeenstemming met de voorschriften welke verwijzen naar deze STS.

Spouwbreedte
Afmeting van de luchtspouw van een spouwmuur, gemeten tussen de naar de spouw gerichte vlakken van de metselstenen verwerkt in het binnen- en buitenspouwblad van de muur.

Koudebrug
In bestaande spouwmuren komen er ter hoogte van de bouwknopen vaak onderbrekingen in de luchtspouw voor. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tegen de gevel aangestorte raamlateien of ringbalken, of bij de dagkanten van ramen. Deze zones vormen koudebruggen, gekenmerkt door een plaatselijk verhoogd warmteverlies en een verlaagde oppervlaktetemperatuur.