Topmenu

λ-waardes en R-waardes

λ – waarde

De warmtegeleidingscoëfficiënt λ is noodzakelijk voor het berekenen van de thermische prestatie van de spouwmuur, die aan regionale regelgeving onderhevig is. De warmtegeleidingscoëfficiënt is relevant voor alle producten en moet systematisch gedeclareerd worden.

De lambda-waarde geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. Ze wordt uitgedrukt in W/m.K. Hoe hoger de waarde is, hoe beter de warmte geleid wordt en dus hoe minder goed het materiaal isoleert. Een isolatiemateriaal met een lage lambda-waarde zal dus beter isoleren dan een materiaal met een hogere lambda-waarde. Een hogere waarde kan gecompenseerd worden door de dikte van het materiaal.

De rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt moet voldoen aan: λD ≤ 65 mW/m².K.

R – waarde

De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag en wordt uitgedrukt in m².K/W. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert.

Formules

De formule is R = d/λ waarbij:
R = warmteweerstand in m².K/W
d = dikte van het materiaal in m.
λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m.K

Om de R-waarde te berekenen moeten we de dikte (in meter) delen door λ. Hoe beter het isolatiemateriaal (lagere λ), hoe kleiner de isolatiedikte mag zijn voor hetzelfde resultaat op vlak van thermische isolatie.